VILKÅR OG BETINGELSER

De følgende betingelser gør sig gældende i forbindelse med alle forretningsmæssige transaktioner med Scangrip A/S. Ingen andre specifikke betingelser gør sig gældende, med mindre disse er godkendt på skrift af Scangrip A/S.

Priser
Priserne som vist i vores prisliste er gældende fra seneste udstedelsesdato og erstatter automatisk alle foregående prislister. Alle priser anført i vores prislister er bruttopriser eksklusive moms, men inklusive vores standard forsendelsesemballage. Fejl og udeladelser er undtaget. Alle anførte priser kan ændres uden forudgående varsel. Ordrer bliver bekræftet og inkluderer priser, som er gældende på datoen for modtagelse af ordren. Hvis levering ønskes senere end 30 dage fra placering af ordren forbeholder vi os retten til at fakturere priserne, som gør sig gældende på datoen for afsendelse af de bestilte produkter.

Håndteringsgebyr
I forbindelse med ordrer, som ikke imødekommer vores krav til minimum-ordrestørrelse, forbeholder vi os retten til at opkræve et håndteringsgebyr.

Forsendelsesomkostninger
Accept af leveringsbetingelser og priser i forbindelse med internationale ordrer finder sted på individuelt niveau.

Leveringstid
Scangrip A/S vil gøre alt for at imødekomme de oplyste leveringsdatoer, men kan ikke holdes ansvarlige for forsinkelser i forhold til forsendelsestidspunkt eller tab, som kunden måtte blive påført som følge heraf.

Leveringsbetingelser
Med mindre andet udtrykkeligt er aftalt på skrift, så leveres ordrer ex works. Ansvaret for enhver risiko for tab såvel som forringede eller ødelagte varer pålægges kunden. Bemærk venligst, at vi hverken står for tegning af forsendelsesforsikring eller at der medfølger forsendelsesforsikring i den pris, som vi opkræver for forsendelse. Kunden er ansvarlig for straks at undersøge de modtagne varer, og pålægges at underrette Scangrip A/S om eventuelle mangler inden for 14 dage fra modtagelse.

Returnering af produkter
Returnering af produkter vil kun blive accepteret, såfremt denne returnering på forhånd er aftalt med og godkendt af Scangrip A/S. Benyt venligst altid vores produktreklamations-formular. Følg venligst dette link for at påbegynde anmeldelsen af din reklamation. Alternativt kan reklamationsformularen bestilles ved at kontakte os på telefon: +45 63 20 63 20 eller via email: scangrip@scangrip.com.

I tilfælde af reklamationer: Send din email til: claims@scangrip.com Vi bestræber os på at besvare din reklamationshenvendelse inden for 2 forretningsdage. Venligst altid vedhæft din returneringsformular sammen med en kopi af den tilhørende faktura. Såfremt disse krav ikke overholdes, sender vi varerne tilbage til dig på dit ansvar og på din regning.

Returnering af produkter vil kun blive accepteret, såfremt produkterne befinder sig i den originale emballage og er i en stand, som gør dem salgbare. Venligst bemærk, at når vi udsteder kreditnotaen, vil værdien af de returnerede produkter være devalueret i overensstemmelse med nedenstående:

  • For produkter, som er returneret inden for 3 måneder fra leveringsdato, trækker vi 15 % fra den oprindeligt fakturerede pris.
  • For produkter, som er returneret mellem 3 og 6 måneder fra leveringsdato, trækker vi 25 % fra den oprindeligt fakturerede pris.
  • For produkter, som er returneret senere end 6 måneder fra leveringsdato, trækker vi 50 % fra den oprindeligt fakturerede pris.

Kundetilpassede produkter
I forbindelse med ordrer, som indeholder kundetilpassede produkter, forbeholder vi os retten til at levere det bestilte antal produkter +/- 10%. Kundetilpassede produkter kan ikke returneres.

Betaling
Nye ordrer såvel som restordrer vil ikke blive afsendt til kunder, som har et økonomisk udestående med Scangrip.

Produkter - ophavsret
Scangrip A/S bevarer fuldt ejerskab af leverede produkter, indtil hele betalingen for leverede produkter har fundet sted. Indtil datoen for gennemført betaling påhviler det kunden at være ajourført i relation til de leverede produkter på en sådan måde, at produkterne med sikkerhed kan identificeres som en del af Scangrip A/S's ejendom. I tilfælde af at 1) kunden indgår forlig med en eller flere af kundens kreditorer, 2) kundens selskab enten frivilligt eller ved tvang bliver opløst, eller i tilfælde af at 3) kundens ikke overholder sine betalingsforpligtelser overfor Scangrip A/S, så forbeholder Scangrip A/S sig retten til at kræve leverede produkter tilbage.

Scangrip A/S forbeholder sig retten til, uden forudgående varsel, at 1) inddrage de til kunden solgte produkter, 2) at annullere afventende ordrer, og 3) at tilbageholde produkter i transit.

Scangrip A/S kan vælge at sagsøge kunden i forbindelse med forsinkede betalinger uanset om Scangrip A/S  på tidspunktet for søgsmålet stadig har ejendomsretten over produkterne.

Garanti
Scangrip A/S tilbyder 24 måneders produktgaranti. Garantiperioden starter fra fakturadatoen. I forbindelse med bekræftede og accepterede reklamationer forpligter Scangrip A/S sig til, og med udgangspunkt i Scangrips egen skønsmæssige vurdering, enten at reparere det defekte produkt eller de defekte produktdele eller ved at gennemføre en økonomisk refusion for derigennem at kompensere for det defekte produkt eller de defekte produktdele.

Scangrip-batterier er designet til at bevare 70 % af deres oprindelige kapacitet efter 500 komplette opladninger under ideelle forhold. Batteriets faktiske ydeevne afhænger dog af flere variabler, herunder hvordan produkterne bruges og om de oplades regelmæssigt.

Klagevejledning
Hvis du som forbruger vil klage over dit køb, skal du kontakte Martin Kjær Petersen. Hvis det ikke lykkes os at finde en løsning, kan du sende en klage til:

Nævnenes Hus
Toldboden 2
8800 Viborg
naevneneshus.dk 

Har du bopæl i et andet EU-land end Danmark, kan du klage til EU-Kommissionens online klageportal her - http://ec.europa.eu/odr

Bestemmende lovgivning og jurisdiktion
Nærværende vilkår og betingelser skal til enhver tid være gældende i forhold til og i overensstemmelse med dansk lovgivning.

Sociale Medier
Læs mere om SCANGRIPs retningslinjer for distributørers brug af sociale medier med SCANGRIP brandet her.