PRIVACY POLICY

Generel privatlivspolitik for Scangrip

1. Hvem er vi?
Når du besøger Scangrips (herefter ”vi/os/vores”) hjemmeside, www.scangrip.dk, køber produkter via vores webshop eller på anden måde er i kontakt med os, behandler vi personoplysninger om dig i overensstemmelse med nærværende generelle privatlivspolitik.
 
Vi er dataansvarlige for de personoplysninger, som vi behandler om dig. Vores kontaktoplysninger er 
 
Scangrip A/S
CVR-nr. 54 27 47 18
Rytterhaven 9
5700 Svendborg
E-mail: scangrip@scangrip.com
Telefon: +45 6320 6320
 
2. Hvordan behandler vi dine personoplysninger?
Nedenfor kan du finde en beskrivelse af hver enkelt behandlingsaktivitet, information om hvilke personoplysninger der behandles, formålet med behandlingen, behandlingsgrundlaget, videregivelse, behandlingens varighed og, hvor dette er relevant, oplysning om overførsel af personoplysninger til tredjelande.
 
2.1. Generelle kundeforhold
Hvis du er kontaktperson hos en af vores kunder eller forhandlere, behandler vi almindelige personoplysninger om dig i form af navn, telefonnummer, e-mailadresse og stillingsbetegnelse. Vi behandler disse personoplysninger med det formål at varetage det løbende kundeforhold med vores kunder, herunder varetagelse af generel kundekorrespondance i forbindelse med køb, kundeservice, reklamation, m.v.
 
Retsgrundlaget for behandlingen af personoplysninger er således databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra b (opfyldelse af kontrakt). 
 
Til brug for levering af ordrer til kunder kan vi i visse tilfælde videregive kontaktoplysninger om dig til vores eksterne logistikpartnere. 
 
2.2. Business Partner Site
Hvis du er kontaktperson hos en af vores forhandlere og har adgang til vores Scangrip Business Partner Site, behandler vi personoplysninger om dig i form af din e-mailadresse. 
 
Formålet med behandlingen er at oprette et Partner Login til dig for derigennem at give dig mulighed for at tilgå materiale, som kan være relevant for Scangrip-forhandlere.
 
Retsgrundlaget for behandlingen af personoplysninger er databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra f (legitime interesser), idet det er i vores legitime interesse at behandle almindelige personoplysninger om dig, for således at gøre det muligt for dig at tilgå relevant forhandlermateriale. 
 
2.3. Webshoppen
Når du foretager køb via vores webshop, behandler vi personoplysninger om dig i form af navn, e-mailadresse og telefonnummer. Hvis du som privatperson foretager et køb via vores webshop, vil vi ligeledes behandle oplysning om din adresse. Formålet med behandlingen af personoplysninger er at gennemføre købet og efterfølgende levere ordren til dig.
 
Retsgrundlaget for behandling af personoplysninger er databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra b (opfyldelse af kontrakt). 
 
Når vi skal gennemføre betaling for ordren, videregiver vi dine personoplysninger til vores udbyder af betalingsløsninger, ligesom vi i forbindelse med levering videregiver dine personoplysninger til vores eksterne logistikpartnere. 
 
2.4. Nyhedsbreve
Hvis du har tilmeldt dig vores nyhedsbrev, enten via en formular på vores hjemmeside eller i forbindelse med deltagelse i en konkurrence, behandler vi personoplysninger om dig i form af navn og e-mailadresse samt de oplysninger som du i øvrigt giver til os i den forbindelse. Formålet med behandlingen af personoplysninger er at fremsende det ønskede nyhedsbrev til dig samt at markedsføre vores virksomhed og produkter over for dig.
Vi behandler også oplysninger om din brug af de nyhedsbreve, vi sender til dig, herunder om du har åbnet nyhedsbrevene fra os, hvor mange gange det er sket, hvornår nyhedsbrevene åbnes (tid og dato), hvilke af nyhedsbrevets artikler der åbnes, hvilket land nyhedsbrevene åbnes fra, din enhedstype og dit operativsystem. Nyhedsbrevene kan i visse tilfælde indeholde videomateriale. Når det er tilfældet, behandler vi også oplysninger om din netværksstatus, din e-mailklient, hvornår videomaterialet åbnes, hvor lang tid der går fra nyhedsbrevet åbnes til der klikkes på videoen, hvilket land videoen åbnes fra og hvilket kvalitet videoen vises i. Disse informationer bruger vi til at tilrettelægge og optimere fremtidige nyhedsbreve, f.eks. med henblik på at beslutte hvilken rækkefølge artikler og video skal præsenteres i vores kommende nyhedsbreve, og hvornår vi skal sende nyhedsbrevene ud. 
 
Retsgrundlaget for behandlingen af personoplysninger er databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra a (samtykke) samt markedsføringslovens § 10, stk. 1 om direkte markedsføring. 
 
Du er til enhver tid berettiget til at trække dit samtykke tilbage. Du kan trække dit samtykke tilbage ved at klikke på afmeldingslinket i bundet af dit seneste nyhedsbrev. At du trækker dit samtykke tilbage, påvirker ikke den behandling af personoplysninger der allerede har fundet sted forud for tilbagetrækningen af samtykket.
 
2.5. Konkurrencer
Hvis du deltager i en konkurrence udbudt af os, behandler vi personoplysninger om dig i form af dit navn og din e-mailadresse. Hvis du er vinder af konkurrencen, vil vi i visse tilfælde også behandle personoplysninger om dig i form af din adresse. Formålet med behandlingen af personoplysninger er at muliggøre din deltagelse i konkurrencen og at fremsende din præmie til dig, hvis du vinder.
 
Retsgrundlaget for behandlingen af personoplysninger er databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra f (legitime interesser), idet det er i vores legitime interesse at behandle almindelige personoplysninger om dig med det formål muliggøre din frivillige deltagelse i en konkurrence og at sende en præmie til dig, hvis du vinder konkurrencen.
 
Vi kan således videregive personoplysninger om dig til PostNord eller den fragtservice, vi benytter til at sende præmien til dig.
 
2.6. Kontaktformularer
Generel kontaktformular
På hjemmesiden er det muligt at udfylde en kontaktformular for herefter at blive kontaktet af Scangrip for besvarelse af en konkret henvendelse. Når du udfylder kontaktformularen, behandler vi personoplysninger om dig i form af navn, telefonnummer og e-mailadresse, med det formål at kunne besvare din henvendelse. 
 
Retsgrundlaget for behandlingen af personoplysninger er databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra a (samtykke) samt markedsføringslovens § 10, stk. 1 om direkte markedsføring. Du er til enhver tid berettiget til at trække dit samtykke tilbage. Dette kan gøres i overensstemmelse med det anførte under punkt 5.
 
Bliv forhandler
Hvis du ønsker at blive forhandler af et af vores produkter, har du mulighed for via hjemmesiden at anmode om opstart af et partnerskab. Dette kan du gøre ved at udfylde formularen ”Bliv forhandler”. Når du udfylder formularen, behandler vi personoplysninger om dig i form af navn, jobtitel, arbejdssted, telefonnummer og e-mailadresse. Formålet med behandlingen af personoplysninger er at formidle kontakt mellem os og potentielle forhandlere.
 
Retsgrundlaget for behandlingen af personoplysninger er databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra b (opfyldelse af kontrakt) og litra f (legitime interesser), idet det er nødvendigt for os at behandle dine personoplysninger for at kunne undersøge muligheden for indgåelse af forhandleraftale, ligesom det er i vores legitime interesse at behandle almindelige personoplysninger om dig som kontaktperson hos en potentiel forhandler for derigennem at formidle kontakten med denne og undersøge muligheden for et eventuelt partnerskab. 
 
Messer og andre begivenheder
Hvis du ønsker at møde os til messer, events m.v., kan du på hjemmesiden udfylde formularen ”Messer og andre begivenheder”. Når du udfylder formularen, behandler vi personoplysninger om dig i form af navn, jobtitel, arbejdssted, telefonnummer og e-mailadresse. 
 
Vi behandler personoplysningerne med det formål at booke et møde på en kommende messe/et kommende event med en sælger, som er relevant for den virksomhed, som du repræsenterer. 
 
Retsgrundlaget for behandlingen af personoplysninger er databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra f (legitime interesser), idet det er i vores legitime interesse at behandle almindelige personoplysninger om dig med det formål booke et møde på den messe eller det event, som du har ønsket samt at sikre os, at der bookes et møde med den rette sælger. 
 
2.7. Udvidet garanti
Vi tilbyder en udvidet garanti på i alt 3 år på visse udvalgte produkter. Du kan opnå den udvidede garanti ved at lave en garantiregistrering med formularen ”3 års-garantiformular”, som findes på hjemmesiden. Når du udfylder formularen, behandler vi personoplysninger om dig i form af navn, e-mailadresse, telefonnummer og erhverv. 
 
Retsgrundlaget for behandlingen af personoplysninger er databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra b (opfyldelse af kontrakt)
 
2.8. Cookies
Når du besøger vores hjemmeside, scangrip.com, indsamler vi via cookies og lignende teknologier oplysninger om dit besøg. Cookies er små tekstfiler, der lagres på din telefon, tablet, computer mv., som blandt andet gør det muligt for os at indsamle information om hvilke hjemmesider du besøger, og hvilke af funktionerne på vores hjemmeside du benytter. Den information bruger vi til løbende at optimere og målrette hjemmesiden til dine behov og interesser samt til målrette vores annoncer over for dig på andre hjemmesider. 
 
Oplysninger om hvilke cookies vi bruger, formålet med dem, hvor længe de er aktive, og hvem vi deler informationen med, finder du i cookiedeklarationen på vores hjemmeside. Du finder cookiedeklarationen ved først at klikke på det lille cookieikon, der vises nederst på hjemmesidens venstre hjørne, og derefter klikke på ”vis detaljer” på den informationsboks der popper up.  
 
De oplysninger, vi indsamler via cookies og lignende teknologier, kan i nogen tilfælde være personhenførbare. Behandling af personhenførbare oplysninger via cookies sker på baggrund af databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra a (samtykke).
 
Du er til enhver tid berettiget til at tilbagekalde dit samtykke. Du kan tilbagekalde dit samtykke ved først at klikke på det lille cookieikon, der vises nederst i hjemmesidens venstre hjørne, og derefter klikke på knappen ”kun nødvendige” på den informationsboks der popper up.
 
Du kan også afvise cookies ved at ændre dine browserindstillinger. Hvor du finder indstillingerne, afhænger af hvilken browser du bruger. Vejledning til, hvordan du kan slette cookies i din browser, finder du på nedenstående links. Hvis du bruger flere forskellige browsere, skal du huske at slette cookies i dem alle.
 
 
2.9. Scangrips sociale medier
Fælles dataansvar
Når du besøger eller på anden måde interagerer med vores virksomhedsprofiler på de sociale medier Facebook og LinkedIn (herefter ”de sociale medier”), kan der i visse tilfælde opstå fælles dataansvar mellem os og de sociale medier. Disse tilfælde vil særligt være ved brug af de insights- og analyseværktøjer, som de sociale medier stiller til rådighed for virksomheder.
 
Idet vi gør brug af disse insights- og analyseværktøjer, har vi med de sociale medier indgået aftale om fælles dataansvar, som fastlægger hhv. vores og de sociale mediers respektive ansvar for overholdelse af de forpligtelser, der pålægges en dataansvarlig efter databeskyttelsesforordningen.
 
Det er mellem os og de sociale medier aftalt, at vi er ansvarlige for at opfylde oplysningspligten. Vi skal derfor give dig følgende oplysninger:
 
Når du interagerer med vores Facebook-profil, vil der i ovenstående tilfælde være fælles dataansvar med Facebook Ireland Limited, 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Ireland. For så vidt angår den del af behandlingen, som Facebook er selvstændigt dataansvarlig for, kan du finde nærmere oplysninger om Facebooks behandling af dine personoplysninger her www.facebook.com/about/privacy. 
 
Når du interagerer med vores LinkedIn-profil, vil der i ovenstående tilfælde være fælles dataansvar med LinkedIn Ireland Unlimited Company, Wilton Plaza, Wilton Place, Dublin 2, Ireland. For så vidt angår den del af behandlingen, som LinkedIn er selvstændigt dataansvarlig for, kan du finde nærmere oplysninger om LinkedIns behandling af dine personoplysninger her www.linkedin.com/legal/privacy-policy.
 
Formål
Vores formål med brug af insights- og analyseværktøjer udbudt af sociale medier er at målrette vores annoncer til bestemte målgrupper på de sociale medier samt at gøre det muligt for os at generere analyser og statistik om virkningen af vores annoncekampagner og andet online indhold samt din brug af vores hjemmeside og øvrige tjenester. 
 
Når du besøger vores hjemmeside, indsamler vi således oplysninger om dig i form af oplysninger om din adfærd på hjemmesiden og andre oplysninger indsamlet via cookies, pixels, m.v. For yderligere information om vores brug af cookies, henviser vi til punkt 2.8 ovenfor. Vi er ansvarlige for at sikre et retsgrundlag for denne behandling, og vi videregiver dine personoplysninger til Facebook og LinkedIn. 
 
Retsgrundlag
Retsgrundlaget for behandlingen af personoplysninger er databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra a (samtykke). 
 
Du er til enhver tid berettiget til at trække dit samtykke tilbage. Du kan trække dit samtykke tilbage ved at henvende dig til os via kontaktoplysningerne nævnt under punkt 1. At du trækker dit samtykke tilbage påvirker ikke den behandling af personoplysninger, der allerede har fundet sted forud for tilbagetrækningen af samtykket.
 
Påberåbelse af rettigheder, hvor de sociale medier er ansvarlige
De sociale medier er selv ansvarlige for at sikre et retsgrundlag fsva. de personoplysninger, som de sociale medier behandler om dig, og som de ikke har modtaget fra os.
 
De sociale medier er således også selv ansvarlige for at muliggøre, at du kan påberåbe dig dine rettigheder i henhold til databeskyttelsesforordningens artikel 15-20. Du kan finde nærmere oplysninger om, hvordan du påberåber dig dine rettigheder hos de sociale medier via ovenstående links til de respektive privatlivspolitikker. 
 
Påberåbelse af rettigheder, hvor vi er ansvarlige
Hvis du i øvrigt ønsker at påberåbe dig dine rettigheder for så vidt angår de personoplysninger, der er opbevaret hos os (dvs. oplysninger indsamlet via dit besøg på vores hjemmeside) kan du gøre dette i overensstemmelse med nedenstående under punkt 6.
 
Påberåbelse af retten til indsigelse
Hvis du ønsker at gøre indsigelse mod behandlingen af personoplysninger i forbindelse med brug af insights- og analyseværktøjer, jf. databeskyttelsesforordningens artikel 21, kan du gøre dette både ved henvendelse til de sociale medier og til os.
 
2.10. TV-overvågning
Hos Scangrip har vi opsat udvendige kameraer ved vores hovedindgang og bagindgang samt ved varemodtagelsen. Formålet med TV-overvågningen er kriminalitetsforebyggelse og TV-overvågningen foretages således af sikkerhedsmæssige hensyn.
 
Retsgrundlaget for behandlingen af personoplysninger er databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra f (legitime interesser), idet vi har en legitim interesse i at øge sikkerhedsniveauet hos os.
 
Billed- og lydoptagelser med personoplysninger, der optages i forbindelse med tv-overvågning i kriminalitetsforebyggende øjemed, vil kunne videregives til politiet i kriminalitetsopklarende øjemed eller til andre modtagere, som vi er retligt forpligtede til at videregive sådanne oplysninger til. 
 
3. Opbevaring og sletning af personoplysninger
Vi opbevarer dine personoplysninger så længe dette er nødvendigt for at opfylde det eller de formål med behandlingen, som er angivet ovenfor. Vi sletter således dine personoplysninger, når vi ikke længere har et sagligt formål med at opbevare disse. Til brug for vurderingen af opbevaringsperioden vil vi lægge vægt på eventuelle lovgivningsmæssige forpligtelser til opbevaring, forældelsesregler m.v., ligesom vi vil vurdere opbevaringsperioderne i lyset af behandlingens risiko. 
 
4. Overladelse og overførsel af dine personoplysninger
I forbindelse med behandlingen af dine personoplysninger, overlader vi disse til behandling hos en række af vores databehandlere, herunder udbydere af IT-systemer og hosting-løsninger samt udbydere af løsninger til brug for fremsendelse af nyhedsbreve og betalingsløsninger.
 
I de tilfælde hvor der sker overførsel af personoplysninger til tredjelande (uden for EU/EØS) som led i vores brug af databehandlere eller underdatabehandlere, vil vi sikre et overførselsgrundlag herfor i overensstemmelse med databeskyttelsesforordningens kapitel 5. Hvis du har spørgsmål vedrørende overførsel af personoplysninger til tredjelande, er du meget velkommen til at kontakte os via kontaktoplysningerne angivet under punkt 1.
 
5. Retten til at trække samtykke tilbage
For de behandlinger af personoplysninger, der hviler på dit samtykke, skal du være opmærksom på, at du til enhver tid har ret til at trække dit samtykke tilbage. Dette kan du gøre ved at kontakte os på de kontaktoplysninger, der fremgår ovenfor i punkt 1.
 
Hvis du vælger at trække dit samtykke tilbage, påvirker det ikke lovligheden af vores behandling af dine personoplysninger på baggrund af dit tidligere meddelte samtykke og op til tidspunktet for tilbagetrækningen. Hvis du tilbagetrækker dit samtykke, har det derfor først virkning fra dette tidspunkt.
 
6. Hvilke rettigheder har du?
I henhold til databeskyttelsesforordningen og databeskyttelsesloven har du en række rettigheder, når vi behandler personoplysninger om dig.
 
Ret til at se oplysninger (indsigtsret), artikel 15
Du har ret til at få indsigt i de oplysninger, som vi behandler om dig, samt en række yderligere oplysninger.
 
Ret til berigtigelse, artikel 16
Du har ret til at få urigtige oplysninger om dig selv rettet.
 
Ret til sletning, artikel 17
I særlige tilfælde har du ret til at få slettet oplysninger om dig, inden tidspunktet for vores almindelige generelle sletning indtræffer.
 
Ret til begrænsning af behandling, artikel 18
Du har i visse tilfælde ret til at få behandlingen af dine personoplysninger begrænset. Hvis du har ret til at få begrænset behandlingen, må vi fremover kun behandle oplysningerne - bortset fra opbevaring - med dit samtykke, eller med henblik på at retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares, eller for at beskytte en person eller vigtige samfundsinteresser. 
 
Ret til at transmittere oplysninger (dataportabilitet), artikel 20
Du har i visse tilfælde ret til at modtage dine personoplysninger i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format samt at få overført disse personoplysninger fra én dataansvarlig til en anden uden hindring.
 
Ret til indsigelse, artikel 21
Du har i de tilfælde, hvor behandlingen af personoplysninger er baseret på legitime interesser, ret til at gøre indsigelse mod vores ellers lovlige behandling af dine personoplysninger.
 
Du kan også gøre indsigelse mod vores behandling af dine personoplysninger til direkte markedsføring. 
 
Klage til Datatilsynet
Du har mulighed for at klage over vores behandling af dine personoplysninger til Datatilsynet via www.datatilsynet.dk eller Datatilsynet, Carls Jacobsens Vej 35, 2500 Valby, e-mail dt@datatilsynet.dk og telefon 33 19 32 00.